Հայաստանի առաջին հանրապետություն։ Սարդարապատի և Բաշ Ապարանի ճակատամարտերը։

Հանրապետության հռչակմանը նախորդել են Սարդարապատի, Բաշ Ապարանի և Ղարաքիլիսայի հերոսամարտերը, որոնց շնորհիվ հայ ժողովուրդը կարողացավ 543 տարի անց վերականգնել պետականությունը:

Continue reading

Advertisements

Упражнение

Упражнение 2. Вместо точек вставьте глаголы нужного вида.
1. Сегодня я написал  длинное письмо брату. 2. Каждое
утро мы с моим другом завтракаем в 8 часов. 3. Иногда
моя подруга обедает  в китайском ресторане. 4. Вчера мой
отец  позвонил мне по телефону. 5. Они всегда отдыхают на море. 6. Каждое воскресенье мы ужинаем  дома у нашего друга. 7. В понедельник я опаздываю на урок.
8. Завтра он  прочитает новый текст. Continue reading

Առաջադրանք. Հայոց Լեզու

1.Դուրս գրել բուսանունները

Թխկի, եղրևանի, եղերդակ,լորենի, արոսենի, աստղածաղիկ, բարդի, մայրի,նոճի,սոճի,արևածաղիկ,ուղտափուշ,արմավենի, փշարմավ, հիրիկ,պատկառուկ,քաջվարդ,վարդակակաչ։

2.Դուրս գրել թռչնանունները

Արտույտ,սարյակ,արոս,արոր,բվեճ,գիշանգղ,բազե,թութակ,լոր,կտցար,որոր,տատրակ,ցախաքլոր,վարուժնակ,մարի,մարգահավ,փայտփոր,անգղ,դեղձանիկ,ծիծեռ,բադակտուց

3.Ընգծել տեղանուններից առաջացած անձնանունները

Արարատ,Տարոն,Արաքս,Հրազդան,Սիփան,Վարագ,Վանուհի,Կարին,Սևանիկ,Վանիկ,Սասուն,Տաթևիկ,Անի,Նաիրի,Նաիրուհի,Հայաստան,Ալավերդյան,Բասենցյան,Լոռեցյան,Վանեցյան,Մասիսյան,Ղափանցյան,Շիրակյան,Կարինյան ։

The Dancer

He knows

He dances maida maida, like a butterfly around the candle. His feet strike the ground gently in harmony with the beat of the drum. There are wave-like motions in his hands. His eyes move to and fro, mimicking Bollywood women dancers, hypnotising the audience. When he bends his body backward and forward a thunder of applause resounds. Continue reading

Զբոսաշրջային ծառայությունների զարգացման պատմությունը

Զբոսաշրջությունը (ֆրանսերեն՝ տուրիզմ-տուր՝ զբոսանք, ուղևորութ-յուն) բնորոշում է մարդկանց տեղաշարժը տարածության մեջ՝ անկախ տեղաշարժման նպատա-
կից: Այն մի կողմից հարաբերականորեն երիտասարդ հասկացություն է և զանգվածային է դարձել 2-րդ համաշխարհային պատերազմից հետո, մյուս կողմից՝ ունի խոր պատմական արմատներ, որովհետև հայտնի է դեռևս հին ժամա-նակներից: Continue reading